Van niet gelovig naar gelovig, Nadia Lagendijk is christen geworden. ''Ik geloof in God en ik heb het ervaren als een roep van God om kind van Hem te zijn. Dit ervoer ik denk ik al als kind, maar dat kon ik misschien op dat moment nog niet goed plaatsen.''

Nadia Lagendijk is niet gelovig opgevoed, maar de kerk en God fascineerden haar al op jonge leeftijd. Op de middelbare school kreeg ze vriendinnen die wel vanuit huis gelovig waren opgevoed. Vanaf dat moment ging zij zich meer verdiepen in het geloof. ”Uiteindelijk heb ik het gevoel gekregen dat ik zonder God te volgen, mijn leven niet goed kon leiden en ik denk dat dat het moment is geweest dat ik echt christelijk werd.’’

Hoe belijd je je geloof? Welke ‘tradities’ volg je op?

”Ik belijd mijn geloof door te bidden, God te zien als Maker van alle dingen en naar de kerk te gaan. Ook lees ik de Bijbel om meer te leren over hoe je je leven als christen het beste kunt leiden. Naar de kerk gaan is een belangrijk onderdeel van het geloof voor mij, omdat ik daar weer meer leer over God en de Bijbel. Ik zie de zondag ook heel bewust als rustdag. Ik probeer de zondag apart te houden van de rest van de week. Dit houdt voor mij in dat ik niet ga winkelen op zondag en liever deze dag besteed door uit te rusten van de week die voorbij is en op te laden voor de week die gaat komen. Ook is dit in mijn ogen een fijne dag om je focus op God te leggen en over Hem te leren.”

Ben je zelf ook actief binnen de kerk?

”Ik ben op het moment niet erg actief in de kerk, maar ik heb in de organisatie van de Vakantie Bijbel Week gezeten en opgepast bij de crèche tijdens de kerkdiensten. Ik hoop het vrijwilligerswerk wel weer op te pakken, omdat je ook belooft te helpen met de opbouw van de gemeente als je lid wordt van een kerkgemeente.”

Hoe zie jij god?

”Ik zie God als een liefdevolle Vader die het beste met mij voorheeft en die mij door Zijn Zoon Jezus vergeving van zonden heeft gegeven. Ik zie Hem als almachtig, die alles in Zijn hand heeft, ook al begrijpen wij niet waarom bepaalde gebeurtenissen moeten plaatsvinden. Ik heb vertrouwen in Zijn macht, ook al is het soms moeilijk om te accepteren wat er in de wereld gebeurt.”

Is jouw aanstaande man christelijk en worden jouw eventuele kinderen ook gedoopt tot christen? En waarom?

”Ja, wij zijn allebei christelijk. Ik hoop dat als wij kinderen krijgen wij hen dan ook kunnen laten dopen. Bij de doop belijden de ouders dat ze een kind door Gods macht gekregen hebben en dat ze Gods hulp willen bij het opvoeden van het kind. Bij de doop brengen de ouders hun kind bij God en vragen zij Hem om hulp. Ikzelf zou het belangrijk vinden dat mijn kinderen bij Hem gebracht zijn en dat wij erkennen dat er zonder God geen kind was geweest.”

Als je vriend een ander geloof had aangehangen had hij dan christen moeten worden?

”Ik zou niemand willen opleggen dat ze hetzelfde geloof als ik moeten aanhangen, maar ik denk wel dat het heel lastig is om samen te leven met iemand die niet hetzelfde fundament van het leven heeft. Ik ben niet gelovig opgevoed en merk dat dat soms wat uitdagingen oplevert om beide ‘kanten’ tevreden te houden. Ik vond het vanaf het begin wel heel belangrijk dat als ik een relatie zou krijgen, diegene dan ook christelijk zou zijn. Je kunt elkaar dan ook sterken in het geloof. Ik heb erg veel geluk gehad dat ik verliefd ben geworden op een christelijke man.”

Zitten er bepaalde regels vast als je trouwt als christen?

”Als christen wil je graag dat God je huwelijk zegent en dat je met Zijn hulp een leven samen gaat opbouwen. Daarom trouw je als christen vaak in een kerkelijke gemeente. Ik denk dat er veel christenen zijn die bijvoorbeeld vinden dat je niet moet samenwonen voordat je getrouwd bent of andere regels hebben omtrent het huwelijk. Maar ik denk dat God je daar leiding aan geeft als je Hem daarom vraagt en dat het niet altijd zo zwart/wit is als mensen denken.”

Wat zijn de voordelen voor jou om het christelijke geloof aan te hangen? En heb je ook eventuele nadelen door het geloof?

”De voordelen voor mij zijn vooral dat ik me veilig en geborgen voel, omdat God mij altijd vergezelt, waar ik ook ben en wat ik ook doe of meemaak. Ik ervaar door Hem ook dankbaarheid voor het leven dat ik nu leid. Ik leef in vrijheid, omdat Jezus voor mij aan het kruis is gestorven en mijn zonden heeft gedragen.
Als nadeel denk ik dat er soms negatief over gelovigen wordt gedacht en dat je met vooroordelen te maken hebt. Je bent als christen absoluut niet perfect, dat is niemand. Maar ik ben blij dat ik Gods hulp aanvaard heb en dit bij mij mag dragen.”

Wat is jouw mening over de andere geloven?

”Als gelovige ben je in de overtuiging dat je het aan het goede eind hebt. Daarom ben ik blij dat we in Nederland de relatieve vrijheid hebben om welk geloof dan ook aan te hangen. Leven en laten leven is mijn mening hierover, ik heb respect voor ieders mening.”

Wat vind je van mensen die nergens in geloven (atheïsten)?

”Ook daarvan vind ik dat je elkaar in hun waarde moet laten, leven en laten leven, respect voor ieders mening.”